Overzicht

Functieomschrijving

Waarborgen van een adequate ontvangst, controle, opslag en uitgifte van overwegend technische goederen/materialen en beheer van de voorraden

De ontvangst, controle, opslag en uitgifte van alle magazijnartikelen en de administratieve afhandeling hiervan, zodanig dat de afnemers (m.n. technische dienst) snel over de gevraagde goederen/materialen kan beschikken.

Beheren van de voorraden technische goederen/materialen, zakken, dieselolie en gas en zuurstof zodanig dat er geen tekorten ontstaan en de toegestane voorraadniveaus niet overschreden worden

Verzendklaar maken van door derden te repareren artikelen en afhandeling van de retourontvangsten

Zorgen voor de indeling en onderhoud van het magazijn en doen van aanbevelingen inzake praktische verbeteringen in procedures en werkmethoden, zodanig dat de meest optimale werkwijze is gewaarborgd.

Verwerking van gevaarlijk afval volgens de in ISO 14001 omschreven procedures

Functieeisen

Wij verwachten:

• MBO niveau, technische opleiding aangevuld met opleiding tot magazijnmeester
• Enige jaren ervaring in een magazijnfunctie
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
• Actief meedenken met betrekking tot de kwaliteit van het product en de beheersing van het milieu in het kader van ons kwaliteits- en milieuzorgsysteem (ISO 9001 en 14001).

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een collegiale sfeer, goede studiemogelijkheden, voldoende doorgroeimogelijkheden in de functie en een aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatieprocedure

Ons referentienummer: 201801093

VacatureID: 182191483
Gemaakt op: 2018-02-22 14:02:28
Reverentie: 201801093

Actief Werkt! Uitzendbureau BV
Axelsestraat 1
4537 AA TERNEUZEN
0115-695538