Inleiding
Actiever.nl, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Actiever.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MS Media Group in Santpoort.

Verwerking van persoonsgegevens
Actiever.nl, ontwikkelt, produceert en exploiteert infotainment via on-line media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Actiever.nl, legt Actiever.nl gegevens vast. Actiever.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en die van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Hierbij tracht Actiever.nl rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In beide gevallen dient u een email te sturen naar Actiever.nl, welke u eventueel via het contactformulier kan versturen.

Gebruik van Cookies
Actiever.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Actiever.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van Actiever.nl voor u gemakkelijker te maken.

Daarnaast maakt Actiever.nl ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Actiever.nl en andere websites
Op de site van Actiever.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Actiever.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan de klantenservice.

Wijzigingen
Actiever.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Actiever.nl.